Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert - korekta

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

12.7 KBPobierzPodgląd pliku